Kulturní středisko Dobříš

Kulturní středisko Dobříš

Mírové náměstí 71

Provozujeme městský archiv a depozitář. Najdete u nás letecké snímky od roku 1938 do současnosti i keramické modely staré Dobříše či staré výtisky. Dále nabízíme vyhledávání dokumentů.

Rychlý kontakt: +420 608 781 069

ARCHIVUM, s.r.o.

ARCHIVUM, s.r.o.

Strojírenská 2458

Od roku 1997 je společnost spolehlivým poskytovatelem služeb archivace a správy písemností, jejichž rozsah pokrývá ucelený životní cyklus papírového i elektronického dokumentu – od jeho vzniku až po skartaci. Od ledna 2019 je společnost zaměstnavatelem na

Rychlý kontakt: +420 224 811 590

GSE spol. s r.o.

GSE spol. s r.o.

Kubelíkova 1224/42

Archivní a spisová služba. Insolvenčním správcům, likvidátorům, obchodním společnostem a podnikatelům nabízíme možnost uložení všech typů dokumentů v komerční spisovně.

Rychlý kontakt: +420 722 213 213

Archiv města Turnov

Archiv města Turnov

Žižkova 2137

Nabízíme spisové a archivní služby.

Rychlý kontakt: +420 481 382 304

Komerspis, s.r.o.

Komerspis, s.r.o.

Sportovní 397

Provozování komerční spisovny, která poskytuje služby pro všechny subjekty, požadující odborné řešení činností z oblasti zpracování, uložení a likvidace písemností.

Rychlý kontakt: +420 777 182 611

EKO Century, s.r.o.

EKO Century, s.r.o.

Tuřanka 1333/92a

Společnost se specializuje na zpracovatelské služby recyklovatelných materiálů a profesionálních služeb v oblasti skartace. Nabídka archivace a digitalizace dokumentů. Zajištění recyklování papírových i plastových odpadů.

Rychlý kontakt: +420 605 455 344

KASYS, s.r.o.

KASYS, s.r.o.

Guldenerova 562/9

Generální zastoupení Hänel, dodáváme systém Lean-Lift (vertikální zakladač) a Rotomat (páternoster) pro automatizované sklady a archivy, výdejny nářadí, kartotéky. Dále programové vybavení pro řízení skladů, software pro sklady a archivy, projekty, static

Rychlý kontakt: +420 377 322 901

Archiv Pražského hradu

Archiv Pražského hradu

Hrad III. nádvoří 48/2

Zajišťování archivování dokumentů týkajících se Pražského hradu.

Rychlý kontakt: +420 224 373 681

ARCHOS, s.r.o.

ARCHOS, s.r.o.

Koblovská 157/12

Zabýváme se převzetím, skladováním a ošetřováním písemností likvidovaných i fungujících subjektů. Zpracováváme skartační návrhy s vyjádřením příslušného státního archívu a provádíme skartaci.

Rychlý kontakt: +420 732 505 849

Iron Mountain Česká republika, s.r.o.

Iron Mountain Česká republika, s.r.o.

Zahradní 105

Jsme komerční spisovna poskytující komplexní řešení v oblasti archivace, správy a uložení dokumentů. Skenování a digitalizace dokumentů, bezpečná a důvěrná skartace, úschova a správa datových pásek, elektronických nosičů dat, prodej archivačních krabic -

Rychlý kontakt: +420 233 900 638

LADI, spol. s r.o.

LADI, spol. s r.o.

Prvního pluku 621/8a

Nabídka péče o spisové materiály, roztřídění dokumentů, zajištění skartačních povolení.

Rychlý kontakt: +420 224 891 377

AMEX Brno, s.r.o.

AMEX Brno, s.r.o.

Hlavní 290/74

Provádíme archivaci a skartaci spisů pro podnikatelské subjekty, isolvenční správce a likvidátory. Archiv, komerční spisovna. Provádíme dobrovolné dražby, aukce a výběrová řízení. Realitní činnost, prodej bytových i komerčních nemovitostí. Řešíme i zadluž

Rychlý kontakt: +420 603 852 779

ARCHIVACE SKARTACE OSTRAVA, s.r.o.

ARCHIVACE SKARTACE OSTRAVA, s.r.o.

Pavlovova 2701/50

Nabízíme certifikovanou skartaci dokumentů na velkokapacitním stroji. Poradíme, co se může skartovat. Provádíme odborné organizace archívů. Archivujeme doklady pro živé i zanikající firmy.

Rychlý kontakt: +420 737 936 627

AS reality, s.r.o.

AS reality, s.r.o.

Kamarytova 2689

Zajistíme uložení Vašich dokumentů u nás v archivu, jejich správu a skartaci. Jedná se převážně o účetní a mzdové dokumenty. Zajišťujeme kompletní správu dokumentů pro likvidaci společností a insolvenční správce.

Rychlý kontakt: +420 602 402 157

Sociologický datový archiv Sociologického ústavu AV ČR

Sociologický datový archiv Sociologického ústavu AV ČR

Jilská 352/1a

Národní centrum zpřístupňuje elektronické datové soubory ze sociálních výzkumných šetření. Data jsou určena pro další analytické zpracování. Spolupráce při organizaci rozsáhlých výzkumných šetření. Hlavní činností centra je akvizice, archivace a zpřístupn

Rychlý kontakt: +420 221 183 231

Daniel Rubeš

Daniel Rubeš

Dukelských bojovníků 2819/123

Poskytování informací a shromažďování dat o osobnostech a dílech českých a slovenských umělců. Vydávání knižní ročenky Uzavřené osudy.

Rychlý kontakt: +420 603 220 919

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Archiv

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Archiv

Hladnovská 1435/18

Zajišťuje bezpečné zachování archivního bohatství budoucím generacím. Poskytuje materiály nejen k dějinám samotné vysokoškolské instituce, ale rovněž k oblastem dějin věd a techniky a dokumentuje provázanost dané vysoké školy s průmyslovou praxí.

Rychlý kontakt: +420 597 323 470

Státní oblastní archiv České Budějovice

Státní oblastní archiv České Budějovice

Rudolfovská tř. 70/40

Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zpracovává, eviduje a zpřístupňuje uložené archiválie. Uchováváme písemné dědictví pro přítomnost i budoucnost a disponujeme nepřeberným materiálem kulturně-historického význam

Rychlý kontakt: +420 386 701 203

MÚ Blansko - Odbor hospodářské správy

MÚ Blansko - Odbor hospodářské správy

nám. Svobody 32/3

Zabezpečujeme materiálně technické podmínky pro činnost vnitřních oddělení úřadu. Zajišťujeme spisovou službu a centrální archiv města. Organizujeme volby a referenda. Vydáváme voličské průkazy a přijímáme oznámení o konání shromáždění.

Rychlý kontakt: +420 516 775 141

Archiv České národní banky

Archiv České národní banky

Na Příkopě 864/28

Soustřeďujeme převážně archivní materiál z činnosti bank i písemnosti, které mají vztah k hospodářskému a politicko-ekonomickému vývoji a vztahům.

Rychlý kontakt: +420 224 412 596

Archiv České televize

Archiv České televize

Na Hřebenech II 1133/2

Provozujeme archiv České televize. K dispozici je videotéka, filmotéka, fonotéka, archiv a dokumentace zpravodajství či spisový archiv ČT. Zajišťujeme digitalizaci programových fondů.

Rychlý kontakt: +420 261 136 650

Archiv Národního technického muzea

Archiv Národního technického muzea

Kostelní 1320/42

Zabýváme se archivací dokumentů k dějinám techniky, vědy, průmyslu, řemesel, podnikání a obchodu.

Rychlý kontakt: +420 220 399 196

Archiv Univerzity Hradec Králové

Archiv Univerzity Hradec Králové

Rokitanského 62/26

Provoz správního archivu. Provádění vědeckovýzkumné činnosti v oblasti dějin Univerzity Hradec Králové. Zajištění výstavní a publikační činnosti v oblastech archivní vědy.

Rychlý kontakt: +420 493 332 541

Archiv Univerzity Palackého v Olomouci

Archiv Univerzity Palackého v Olomouci

Biskupské nám. 842/1

Zabýváme se zpracováváním, uchováváním a využíváním archiválií.

Rychlý kontakt: +420 585 631 039

Archiv Centra hasičského hnutí Přibyslav

Archiv Centra hasičského hnutí Přibyslav

Husova 300

Péče o písemnosti vzešlé z činnosti svého zřizovatele a jeho předchůdců, historické fondy v něm uložené a archiv.

Rychlý kontakt: +420 569 430 050

Archiv společnosti Škoda Auto

Archiv společnosti Škoda Auto

tř. Václava Klementa 294

Uchováváme a zpřístupňujeme archiválie.

Rychlý kontakt: +420 326 831 133

Archiv Židovského muzea v Praze

Archiv Židovského muzea v Praze

Stroupežnického 290/32

Spravujeme sbírky, fondy a archiv Židovského muzea. V archivu jsou uloženy dokumentace jednotlivých židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Rychlý kontakt: +420 222 749 211

Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů

Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů

náměstí Winstona Churchilla 1800/2

Provozujeme správní archiv.

Rychlý kontakt: +420 234 462 727

Archiv Bezpečnostní informační služby

Archiv Bezpečnostní informační služby

Nárožní 1111/2

Provozujeme bezpečnostní správní archiv.

Rychlý kontakt: +420 235 521 400

Archiv bezpečnostních složek MV

Archiv bezpečnostních složek MV

Siwiecova 2428/2

Provoz bezpečnostního správního archivu.

Rychlý kontakt: +420 221 008 111

Bezpečnostní archiv Národního bezpečnostního úřadu

Bezpečnostní archiv Národního bezpečnostního úřadu

Na Popelce 2/16

Provoz bezpečnostního správního archivu.

Rychlý kontakt: +420 257 283 111

Muzeum a archiv populární hudby

Muzeum a archiv populární hudby

Štefánikova 75/8

Provozujeme archiv vinylových gramodesek a obalů.

Rychlý kontakt: +420 723 983 119

SKART komplex s.r.o.

SKART komplex s.r.o.

Těšínská 1529

Archivace, skartace a digitalizace dokumentů. Nabízíme služby komerční spisovny aktivním firmám, likvidátorům i konkurzním správcům. Provádíme správu a uložení dokumentů ve vlastní spisovně i ve spisovnách klientů, elektronickou evidenci dat a bezpečnou s

Rychlý kontakt: +420 603 826 726

Vojenský ústřední archiv

Vojenský ústřední archiv

Pilotů 217/12

Archiv se podílí na dohledu na spisovou službu v rezortu MO, dohlíží na skartační řízení, provádí výběr archiválií a plní funkci specializovaného archivu. Vyhledává v uložených dokumentech a archiváliích požadované informace pro úřady, právnické i fyzické

Rychlý kontakt: +420 973 213 311

Ústřední archiv akciové společnosti Plzeňský Prazdroj

Ústřední archiv akciové společnosti Plzeňský Prazdroj

U Prazdroje 64/7

Zabýváme se péčí o 509 běžných metrů archiválií dokumentujících historií pivovarnictví v celých západních Čechách. Pro veřejnost máme otevřenou badatelnu.

Rychlý kontakt: +420 377 062 585

Archiv Vítkovice, a.s.

Archiv Vítkovice, a.s.

Pohraniční 504/27

Archiv vykonává metodický dohled na vedení Ústřední všeobecné spisovny a spravuje muzejní sbírky umístěné v budově starého ředitelství.

Rychlý kontakt: +420 595 953 069

Mendelova univerzita v Brně - Univerzitní archiv

Mendelova univerzita v Brně - Univerzitní archiv

Zemědělská 1665/1

Univerzitní archiv představuje soubor historické dokumentace od založení univerzity v roce 1919 až do současnosti. Zajišťujeme odborný dohled na vedení spisové služby a na předarchivní péči. Poskytujeme badatelské služby.

Rychlý kontakt: +420 545 132 831

Archiv Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Archiv Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Palackého třída 1946/1

Archiv se zaměřuje na zpracování archiválií vzniklých z činnosti významných osobností veterinární medicíny. Zajišťuje publikační činnost týkající se událostí a osobností veterinární medicíny, spolupráce a organizace výstav, konferencí a seminářů.

Rychlý kontakt: +420 541 562 006

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

U Malého lesa 1445/4

Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a zpřístupňují.

Rychlý kontakt: +420 566 621 723

Systematic, a.s.

Systematic, a.s.

Vinohradská 1899/112

Profesionální archivace dokumentů. Třídění, zpracování elektronické evidence a archivace v komerční spisovně. Zajistíme Vám spolehlivý systém archivace dokumentů včetně digitálního archivu. Uživatelsky jednoduchý systém on-line. Archivace účetních dokladů

Rychlý kontakt: +420 255 717 519

Státní okresní archiv Příbram

Státní okresní archiv Příbram

Edvarda Beneše 337

Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní povahy.

Rychlý kontakt: +420 318 492 411

Státní okresní archiv Prachatice

Státní okresní archiv Prachatice

Vodňanská 329

Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zpracovává, eviduje a zpřístupňuje uložené archiválie. Uchováváme písemné dědictví pro přítomnost i budoucnost a disponujeme nepřeberným materiálem kulturně-historického význam

Rychlý kontakt: +420 388 310 084

Státní okresní archiv Teplice

Státní okresní archiv Teplice

Školní 625/8

Provádíme činnosti spojené s kontrolou výkonu spisové služby. Zajišťujeme pořízení výpisu nebo opisu archiválií a ověřování kopií pořízených archivem. Specializujeme se na reprodukce archiválií elektrografickým kopírováním a digitální reprodukcí. Umožňuje

Rychlý kontakt: +420 477 755 912

Státní okresní archiv Semily

Státní okresní archiv Semily

Archivní 570

Provádíme činnosti spojené s kontrolou výkonu spisové služby. Zajišťujeme pořízení výpisu nebo opisu archiválií a ověřování kopií pořízených archivem. Specializujeme se na reprodukce archiválií elektrografickým kopírováním a digitální reprodukcí. Umožňuje

Rychlý kontakt: +420 488 577 832

Státní okresní archiv v Chrudimi

Státní okresní archiv v Chrudimi

Filištínská 37

Nabídka služeb státního oblastního archivu.

Rychlý kontakt: +420 469 660 411

Státní okresní archiv Havlíčkův Brod

Státní okresní archiv Havlíčkův Brod

Kyjovská 1125

Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a zpřístupňují.

Rychlý kontakt: +420 569 429 742

Státní okresní archiv v Třebíči

Státní okresní archiv v Třebíči

Tovačovského sady 186

Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a zpřístupňují.

Rychlý kontakt: +420 568 423 476

Státní okresní archiv Frýdek-Místek

Státní okresní archiv Frýdek-Místek

Bezručova 2145

Nabídka komplexních služeb v oblasti archivnictví, dohlížení na výkon spisové služby. Zajištění všestranné péče o uložené archiválie, včetně jejich využívání. Zaměření také na zpracovávání archiválií. Podílení se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti

Rychlý kontakt: +420 558 432 076

Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy

Archivní 1280/6

Shromažďování a uchovávání historických dokumentů, které podávají svědectví o minulosti metropole České republiky od středověku až po současnost. Zaměřujeme se na předarchivní péči, akvizice, evidenci, zpracování a zpřístupňování archiválií.

Rychlý kontakt: +420 236 004 017

Archiv města Brna

Archiv města Brna

Křížkovského 294/10

Uchovávání a zpřístupňování archiválií vzniklých z činností města a ostatních obcí okresu Brna. Jsou zde uloženy písemné pozůstalosti brněnských občanů, sbírky fotografií a pohlednic s brněnskou tématikou. Najdete zde sbírky map a plánů.

Rychlý kontakt: +420 541 230 845