ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o.

Na Střelnici 1212/39

Advokátní kancelář poskytující služby (právo obchodní, občanské, bytové, rodinné, pracovní, konkurzní, trestní, exekuční). Provádíme smlouvy, žaloby, obhajoby v trestním řízení, zakládání společností a družstev, nemovitosti, rozhodčí řízení, advokáti.

Rychlý kontakt: +420 602 579 333

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.

Veleslavínova 363/33

Advokátní kancelář poskytuje právní služby se zaměřením na občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní právo. Nabízíme zastupování před soudy, právní poradenství, sepis a kontroly smluv, převody nemovitostí a další právní služby. Rychle, profesionálně

Rychlý kontakt: +420 378 774 199

Advokátní kancelář Mgr. Markéty Šafránkové Křivanové

Advokátní kancelář Mgr. Markéty Šafránkové Křivanové

Průmyslová 154

Nabízím advokátní služby. Poskytuji právní služby ve všech oblastech práva, specializuji se zejména na oblast práva obchodního, občanského, insolvenčního, pracovního a rodinného. Dále poskytuji úschovu peněz a činím prohlášení o pravosti podpisu. Jsem čin

Rychlý kontakt: +420 568 833 355

Advokátní kancelář - Mgr. Petrlová

Advokátní kancelář - Mgr. Petrlová

Na Pankráci 1724/129

Nabízíme služby advokátní kanceláře v oblastech práva zástavního, dědického a předkupního, občanského, obchodního a nemovitostního. Specializujeme se na občanská sdružení a neziskové organizace. Zajišťujeme advokátní úschovu. Poradenství nabízíme také v a

Rychlý kontakt: +420 602 967 121

Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová, advokátní a insolvenční kancelář

Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová, advokátní a insolvenční kancelář

Masarykovo nám. 37

Naše advokátní a insolvenční kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, rovněž zpracováváme insolvenční návrhy pro oddlužení a konkursy, zpracováváme přihlášky věřitelů do insolvenč. řízení, řešíme vymáhání pohledávek, poskytujeme poradens

Rychlý kontakt: +420 606 634 087

Mgr. David Běhal, advokát

Mgr. David Běhal, advokát

Fügnerovo nábřeží 2809

Advokátní kancelář poskytující profesionální všeobecné právní služby ve všech odvětvích práva se specializací na komplexní služby pro obchodní společnosti a podnikatele, včetně mezinárodního obchodu, vyjednávání obchodních smluv v cizích jazycích a jednán

Rychlý kontakt: +420 777 627 354

JUDr. Jaromír Štůsek - advokát

JUDr. Jaromír Štůsek - advokát

Jandova 185/6

Poskytuji advokátní služby. Zabývám se zejména trestním, občanským, rodinným, pracovním, obchodním a správním právem. Zastupuji klienty v řízeních před soudy, policií i úřady. Zajišťuji závazky a vymáhám škodu. Nabízím pomoc obětem domácího násilí a porad

Rychlý kontakt: +420 605 518 181

Mgr. Bc. Petr Skopal, advokát

Mgr. Bc. Petr Skopal, advokát

Jednořadá 1051/53

Poskytuji komplexní právní služby se zaměřením na občanské, obchodní, trestní, insolvenční, pracovní a rodinné právo, vymáhaní pohledávek, výkon rozhodnutí a exekuce, zastupování klientů před soudy a správními orgány a před Ústavním soudem.

Rychlý kontakt: +420 604 857 380

Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o.

Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o.

Lazarská 11/6

Provozujeme advokátní kancelář a poskytujeme služby s preferencí práva obchodního, vodního, kapitálových trhů, fúzí a akvizic, konkursu a vyrovnání. Služby poskytujeme i v oblasti občanského a pracovního práva. Zpracujeme smlouvy, zastupujeme klienty a po

Rychlý kontakt: +420 222 517 466

Společná notářská kancelář Kondrová

Společná notářská kancelář Kondrová

Smilova 333

Notářská kancelář poskytující tyto notářské služby: notářské zápisy, úschovnu listin a peněz, sepsání závěti, vyřízení pozůstalosti, převody nemovitostí, manželské a jiné smlouvy, notářská osvědčení, ověření podpisu a další. Služby CzechPointu. Působíme v

Rychlý kontakt: +420 466 613 567

Advokátní kancelář JUDr. JAN HANDLÍŘ

Advokátní kancelář JUDr. JAN HANDLÍŘ

Sokolská třída 1758/4

Jedná se o advokátní kancelář poskytující širokou paletu právních služeb: od řešení sporů (včetně řešení dlužnické agendy), přes sepis smluv, až po zakládání společností (právnických osob). Dále poskytujeme poradenství v oblasti rodinného, pracovního a tr

Rychlý kontakt: +420 603 700 335

Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Litovelská 1349/2b

Advokátní kancelář poskytující právní služby založené na osobním a individuálním přístupu ke každému klientovi a případu. Naším cílem je spokojenost každého klienta. Právní služby jsou poskytovány ve všech právních odvětvích, např. právo nemovitostí, obch

Rychlý kontakt: +420 607 707 101

Mgr. Magdalena Rudolfová, advokátní kancelář

Mgr. Magdalena Rudolfová, advokátní kancelář

Zátkovo nábř. 448/7

Nabízíme právní služby téměř ve všech právních odvětvích. Poskytujeme právní služby zejména v oblasti práva občanského, obchodního, insolvenčního a rodinného. Sepisujeme kupní, darovací či nájemní smlouvy a zajišťujeme advokátní úschovu peněz a ověřování

Rychlý kontakt: +420 728 863 815

Mgr. Jan Švarc, advokátní kancelář

Mgr. Jan Švarc, advokátní kancelář

Vodičkova 695/24

Advokátní kancelář poskytuje právní poradenství ve věcech trestněprávních, právní služby z oblasti obchodního práva, zejména smluv, fúzí a akvizic společností. Poskytujeme právní služby z oblasti práva soukromého a právní služby v klientské věci z oblasti

Rychlý kontakt: +420 257 219 748

AZ LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

AZ LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

náměstí Jiřího z Poděbrad 1554/6

I právní kancelář můžete mít rádi. Vaše právní potřeby vyřešíme rychle, kvalitně a za dostupnou cenu. Můžete si k nám přijít pro skutečné řešení. Naši právní kancelář již nikdy nevyměníte.

Rychlý kontakt: +420 601 303 666

KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s. r. o.

KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s. r. o.

Kladská 1489/5

Jsme specializovaná advokátní kancelář se zaměřením na obchodní, občanské a trestní právo. Díky tomu, že se úzce profilujeme, naši klienti získají v naší advokátní kanceláři silného, odborného partnera.

Rychlý kontakt: +420 774 533 057

JUDr. Valíček & Valíčková, advokáti

JUDr. Valíček & Valíčková, advokáti

náměstí Svobody 87/18

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na právo pracovní, rodinné, insolvenční, občanské, obchodní, trestní, zdravotnické a další. Spokojenost klienta je naší prioritou.

Rychlý kontakt: +420 607 270 689

Advokátní kancelář Čermák Legal

Advokátní kancelář Čermák Legal

Ptašínského 311/8

Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti práva nemovitostí (kupní, darovací smlouvy), obchodního práva (zakládání společností), práva rodinného (rozvodové řízení, řízení o svěření do péče a výživné) a občanského, dále také v oblasti vy

Rychlý kontakt: +420 607 088 001

Advokátní kancelář JUDr. Luboš Vosyka, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Luboš Vosyka, advokát

Zázvorkova 2006/8

Advokátní služby. Zastupování před soudy v oblasti občansko-právní: rodina, děti, výživné, rozvody manželství, vypořádání SJM, pohledávky, smlouvy, úschovy, ověřování podpisů aj.

Rychlý kontakt: +420 608 212 218

CIKR - advokátní kancelář

CIKR - advokátní kancelář

Rumunská 1720/12

Dokážeme vyhrát prohraný soud, najít chybu v bezchybné smlouvě, vymyslet neobvyklé řešení, ušetřit a vydělat Vám peníze. Nesnažíme se být jen dodavatelem řešení, ale partnerem, kterému záleží na úspěšném splnění cíle. Věříme, že vytvoříme spolupráci, kter

Rychlý kontakt: +420 775 143 332

ADKINS Legal

ADKINS Legal

Petrská 1136/12

Moderní a dynamická advokátní kancelář poskytující profesionální služby s individuálním přístupem. Poskytujeme široké spektrum právních služeb. Bude nám potěšením pomoci i Vám. Působíme po celé republice.

Rychlý kontakt: +420 216 216 925

Mgr. Šárka Gondeková, advokátka

Mgr. Šárka Gondeková, advokátka

Dukelská 1236/25

Poskytuji právní služby zejména v oblastech práva: občanského (rodinné právo, věcná práva, závazkové právo včetně závazků mezi podnikateli, závazky z deliktů a jiných právních důvodů), práva obchodních korporací, insolvenčního práva a trestního práva. Zaj

Rychlý kontakt: +420 602 608 312

Mgr. Tereza Šlachtová, advokátní kancelář

Mgr. Tereza Šlachtová, advokátní kancelář

Masarykovo nám. 40/24

Poskytování právních služeb se zaměřením na právo rodinné, právo nemovitostí, přípravu a revizi širokého spektra smluv pro firmy i soukromé osoby, právo duševního vlastnictví, ochranné známky, vymáhání pohledávek, komplexní služby realitním kancelářím, po

Rychlý kontakt: +420 775 149 380

JUDr. Veronika Křečková, advokátka

JUDr. Veronika Křečková, advokátka

Česká 145/58

Specializuji se na právo trestní, a to v rámci obhajoby i zastoupení poškozených v trestním řízení. Dále poskytuji právní služby v oblasti rodinného práva, práva nemovitostí, správy a vymáhání pohledávek, pracovního a dědického práva. Rovněž poskytuji zas

Rychlý kontakt: +420 723 058 318

JUDr. Martin Šamalík, advokát

JUDr. Martin Šamalík, advokát

Česká 145/58

Poskytuji právní služby zejména v odvětví práva trestního, a to osobám obviněným i poškozeným, práva občanského se zaměřením na právo nemovitostí, vymáhání pohledávek, sepis a revize smluv, pracovní a rodinné právo, a dále práva insolvenčního, v jehož rám

Rychlý kontakt: +420 732 236 223

Mgr. VERONIKA SRPOVÁ, advokátka

Mgr. VERONIKA SRPOVÁ, advokátka

Vinohradská 2190/170

Advokátní kancelář s vřelým přístupem, poskytuje právní služby v oblasti občanského, rodinného, trestního, správního a obchodního práva. Od roku 2017 jsem členkou Unie obhájců, spolku advokátů, specializující se na poskytování obhajoby klientů v trestních

Rychlý kontakt: +420 602 106 006

Mgr. Lenka Vilímová, advokátka

Mgr. Lenka Vilímová, advokátka

Partyzánská 3019/3

Nabízím služby advokáta.

Rychlý kontakt: +420 737 427 380

Mgr. Petr Skála, advokátní kancelář

Mgr. Petr Skála, advokátní kancelář

Pražská 38/43

Advokátní kancelář nabízí právní služby v oblasti občanského práva, rodinného práva, trestního práva, oddlužení, správního práva.

Rychlý kontakt: +420 723 878 058

BKS advokáti s.r.o.

BKS advokáti s.r.o.

Masarykova 455/34

Snažíme se posunout advokacii do 21. století, kdy poskytování špičkových právních služeb již není spojeno se starým koženým křeslem a zaprášenými zákoníky v knihovně advokáta, ale s moderními technologiemi, transparentním účtováním a flexibilní komunikací

Rychlý kontakt: +420 775 931 692

JUDr. Robert Pastorčák, advokát

JUDr. Robert Pastorčák, advokát

1. máje 869/27

Advokátní kancelář poskytuje právní služby pro obchodní a trestní právo, rodinné právo, rozvod manželství, vypořádání SJM, výživné a právní vztahy k nemovitostem, založení změny a likvidace obchodních společností a firem, přestupky a správní právo.

Rychlý kontakt: +420 777 232 882

Hladík Hladíková & Partneři advokátní kancelář

Hladík Hladíková & Partneři advokátní kancelář

Smilova 356

Jsme rodinná advokátní kancelář v centru města s vlastním parkováním pro naše klienty. Poskytujeme komplexní právní služby. Specializujeme se na právo obchodní, trestní, rodinné. Zastupujeme před soudy, policií a dalšími orgány. Sepisujeme smlouvy o nemov

Rychlý kontakt: +420 606 905 917

JUDr. Vít Lebeda - advokátní kancelář

JUDr. Vít Lebeda - advokátní kancelář

Patočkova 1953/45

Advokátní kancelář. Poskytujeme právní služby se zaměřením na obchodní, občanské, trestní, smluvní, pracovní právo, vymáhaní pohledávek, rozhodčí řízení, exekuce. Zastupování v soudních sporech, závazkových vztazích. Provádíme převody nemovitostí a advoká

Rychlý kontakt: +420 353 337 275

PPS advokáti, s.r.o.

PPS advokáti, s.r.o.

Velké náměstí 135/19

Poskytujeme celostátně právní služby ve všech oborech práva v několika jazycích. Specializujeme se zejména na právo občanské, obchodní a trestní. Služby jsou poskytovány i v oblasti práva rodinného, pracovního, správního a ústavního.

Rychlý kontakt: +420 495 512 831

Mgr. Tomáš Láznička, advokát

Mgr. Tomáš Láznička, advokát

Bozděchova 1840/7

Již 22 let poskytujeme profesionální právní služby. Zaměřujeme se především na zastoupení v soudní sporech, sepsání a rozbory smluv, vztahy k nemovitostem a veškeré rodinné záležitosti, obchodní právo i korporace a zajišťujeme obhajobu v trestních věcech.

Rychlý kontakt: +420 222 261 600

Advokátní kancelář Šimák

Advokátní kancelář Šimák

Komenského 319/6

Poskytujeme komplexní právní služby pro podnikatele i občany. Vykonáváme advokacii též v německém a anglickém jazyce v oboru českého i evropského práva. Dále působíme jako kancelář insolvenčního správce, tudíž poskytujeme služby v oblasti insolvenčního pr

Rychlý kontakt: +420 728 180 139

JUDr. Milan Janíček

JUDr. Milan Janíček

Slovanská 255/21

Advokátní kancelář poskytující veškeré právní služby, zejména porady, sepisy smluv, žalob a jiných podání v soudním řízení včetně obhajoby v trestním řízení. Zakládání obchodních společenství a družstev, řešení právních vztahů k nemovitostem.

Rychlý kontakt: +420 583 217 022

Advokátní kancelář Iva Jónová

Advokátní kancelář Iva Jónová

Bozděchova 97/2

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby se zaměřením na občanské, bytové, obchodní, rodinné, pracovní, trestní, zdravotnické a správní právo, insolvence, exekuce, oddlužení, restituční spory, náhrady škod a bezdůvodné obohacení. Nabídka konzu

Rychlý kontakt: +420 774 650 184

Advokát JUDr. Martina Janečková

Advokát JUDr. Martina Janečková

Živného 1383/21a

Poskytuji právní služby - občanské, rodinné, obchodní právo, převody nemovitostí (právní servis, advokátní úschova peněz na zvláštních účtech), smlouvy, majetkové vypořádání, vymáhání pohledávek, výživné.

Rychlý kontakt: +420 546 222 907

LOBOVSKÁ, MALÍKOVÁ - advokátní kancelář

LOBOVSKÁ, MALÍKOVÁ - advokátní kancelář

Kopeckého sady 152/15

Poskytujeme komplexní advokátní a právní služby v ČR. Zaměření na právo občanské, obchodní, trestní, rodinné, pracovní, insolvenční, správní. Zastupování před soudy, sepis smluv, náhrada škody, vymáhání pohledávek, oddlužení, převod nemovitostí.

Rychlý kontakt: +420 377 223 922

Advokátní kancelář - JUDr. Hana Udatná

Advokátní kancelář - JUDr. Hana Udatná

Černokostelecká 856/33

Komplexní právní služby zaměřené na obchodní, občanské, dědické a rodinné právo. Majetkové vypořádání, rozvody, výživné. Převody nemovitostí, sepisování kupních a darovacích smluv. Zastupování před soudy, vymáhání pohledávek, insolvence, oddlužení. Zaklád

Rychlý kontakt: +420 603 443 456

JUDr. Gabriela Brůžičková, advokátka

JUDr. Gabriela Brůžičková, advokátka

Vachova 43/5

Poskytuji komplexní právní služby pro občany i firmy. Obchodní, občanské, rodinné, pracovní a trestní právo. Příprava kupních a darovacích smluv, příprava žalob a dohod, zastupování před úřady, soudy a v řízení s protistranou, zastupování v řízení na notá

Rychlý kontakt: +420 702 243 905

JUDr. Tomáš Slavík, advokát

JUDr. Tomáš Slavík, advokát

Čs. legií 42

Advokátní kancelář nabízí právní služby v oblasti občanského, správního, korporátního, bytového, rodinného a pracovního práva. Zajišťujeme kompletní právní servis pro samosprávy, vymáhání pohledávek, sepisování veškerých smluv, náhrady škody. Zastupování

Rychlý kontakt: +420 376 317 128

Mgr. Romana Semecká, advokát

Mgr. Romana Semecká, advokát

Rumunská 1798/1

Nabízím advokátní služby v oblasti rozvodů a společného jmění manželů. Zaměřuji se na občanské a trestní právo.

Rychlý kontakt: +420 777 870 999

Advokátní kancelář - Mgr. Michal Zákravský

Advokátní kancelář - Mgr. Michal Zákravský

Langrova 240/7

Zajišťujeme právní služby - občanské, obchodní, rodinné, trestní právo, sepis smluv, právní zastoupení a obhajoba před soudem, právní poradenství.

Rychlý kontakt: +420 583 211 011