Dům ŽOFIE

Dům ŽOFIE

Bezručova 1006

Nabízíme službu azylového domu s kapacitou 10 lůžek. Poskytuje pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylový dům je přístupný od 18 let a občané musí mít trvalé bydliště ve Dvoře Králové nad Labem. Dále

Rychlý kontakt: +420 734 684 104

Centrum sociálních služeb Uničov

Centrum sociálních služeb Uničov

Malé Novosady 406

Poskytování pomoci občanům při zvládání jejich obtížných životních situací, které souvisí se ztrátou bydlení. Snažíme se podporovat klienty k optimálnímu řešení své sociální situace a začlenění se do společnosti.

Rychlý kontakt: +420 602 541 800

Sociální služby Šternberk - Azylový dům

Sociální služby Šternberk - Azylový dům

Šternberk, Dalov 72

Provoz azylového domu pro matky či otce v tísni. Poskytujeme ubytování a stravu. Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím.

Rychlý kontakt: +420 585 002 582

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín - Azylový dům

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín - Azylový dům

Hornomlýnská 3712

Provozujeme azylový dům sloužící pro poskytnutí pomoci a podpory osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci související se ztrátou bydlení. Kapacita azylového domu je 14 míst ve tří a čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zázemím a kuch

Rychlý kontakt: +420 577 432 383

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín - Nízkoprahové denní centrum

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín - Nízkoprahové denní centrum

Hornomlýnská 3713/3

Provozujeme nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší o maximální denní kapacitě 20 osob a noclehárnu o kapacitě 6 lůžek. Našim cílem je poskytnout pomoc a zmírnit sociální i zdravotní rizika vyplývající ze způsobu života lidí bez přístřeší a pod

Rychlý kontakt: +420 577 432 383

Slezská diakonie - Bethel

Slezská diakonie - Bethel

Lešetínská 1945/49

Nabídka azylového ubytování mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování

Rychlý kontakt: +420 605 231 660

Slezská diakonie - Chana

Slezská diakonie - Chana

Kavalcova 817/7

Poskytujeme přechodné ubytování a poradenství ženám s dětmi a také ženám samotným. Klienty podporujeme při řešení jejich nepříznivé životní situace a při hledání nového bydlení. Pořádáme společné výlety a víkendové pobyty.

Rychlý kontakt: +420 731 425 113

Slezská diakonie - Timotei

Slezská diakonie - Timotei

Kavalcova 817/7

Poskytujeme ubytování pro mladé lidi, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež, nebo ukončili výkon trestu. Snažíme se je motivovat k získání a udržení zaměstnání. Učíme je samostatně vést domácnost. Poskytujeme poradenství a podporu při studiu,

Rychlý kontakt: +420 595 176 770

SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi

SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi

Bruzovská 328

Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi poskytuje dočasné ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Individuální podporou se snažíme řešit jejich situaci tak, aby se mohly začlenit do běžné spole

Rychlý kontakt: +420 605 201 512

Slezská diakonie - SÁRA

Slezská diakonie - SÁRA

Hraniční 280

Posláním azylového domu je poskytování dočasného ubytování a podpory při řešení nepříznivé sociální situace soběstačným ženám od 18 let, které se ocitly bez přístřeší. Služba směřuje k posílení jejich nezávislosti a schopnosti znovu se začlenit do společn

Rychlý kontakt: +420 558 990 401

Azylový dům Rybka Husinec

Azylový dům Rybka Husinec

Komenského 73

Provoz azylového domu pro všechny občany v krizové životní situaci. Řešíme nepříznivé životní situace, vedeme k samostatnosti, pomáháme sociálně a právně, podporujeme při vytváření a udržování vztahů a samostatného života. Poskytujeme přístřeší hlavně pro

Rychlý kontakt: +420 388 331 274

Azylový dům sv. Alberta

Azylový dům sv. Alberta

Kozinova 177

Zabýváme se provozem domova pro seniory. Nabízíme komplexní ošetřovatelskou, pečovatelskou, ergoterapeutickou, asistenční, duchovní i sociální péči. Pomáháme klientům s nákupy, jídlem, osobní hygienou, prádlem a dalšími. K dispozici je 29 lůžek.

Rychlý kontakt: +420 731 433 050

ADDAR Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi

ADDAR Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi

Pražská 2314/1

Provozujeme azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi, kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Zabezpečujeme ubytovací, ambulantní a terénní služby i sociálně poradenskou činnost.

Rychlý kontakt: +420 774 725 702

Pomoc v nouzi, o.p.s.

Pomoc v nouzi, o.p.s.

Fibichova 852

Poskytujeme službu azylového domu pro jednotlivce. Všechny části této sociální služby mají provozní dobu 7 dní v týdnu. Azylový dům nabízí celkem 24 lůžek pro matky s dětmi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu

Rychlý kontakt: +420 733 729 819

Dům na půl cesty
	
		Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně

Dům na půl cesty Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně

Sokolská 542/32

Umožňujeme mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde mohou s naší pomocí získat a rozvíjet dovednosti, potřebné pro samostatný život, a díky tomu zlepšit svoji životní situaci. Nabízíme místo až pro 9 lidí.

Rychlý kontakt: +420 584 440 317

Pečovatelská služba okresu Benešov

Pečovatelská služba okresu Benešov

Táborská 900/53

Provozujeme noclehárnu pro muže a ženy bez přístřeší. Kapacita objektu je 14 lůžek. Nabízíme přenocování, zajištění podmínek pro osobní hygienu, základní sociální poradenství a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace ve spolupráci s Odborem socálních

Rychlý kontakt: +420 778 030 247

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Palackého 993/61

Azylový dům pro muže nabízí podporu a přechodné ubytování mužům při řešení obtížné životní situace v období po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nebo z vazby nebo v jiné obtížné situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Služba vytváří podmínky

Rychlý kontakt: +420 599 455 161

Azylový dům města Příbram

Azylový dům města Příbram

Na Vyhlídce 268

Azylový dům poskytuje přechodné ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Příbramský azylový dům je určen pro ženy do 64 let věku, těhotné ženy a rodiče s dětmi. Pro zájemce o službu je k dispozici 22 ubyt

Rychlý kontakt: +420 318 634 588

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Na Spravedlnosti 803

Provozujeme azylový dům, který pomáhá bezdětným ženám i ženám s dětmi překlenout složité životní období, kdy ztratily domov, jsou bez finančních prostředků, bez pomoci partnera, rodiny a přátel. K dispozici je 50 lůžek ve 24 pokojích v sedmi bytových jedn

Rychlý kontakt: +420 777 765 835

Charitní dům Matky Terezy

Charitní dům Matky Terezy

Dolní brána 2075/57

Provozujeme azylový dům, který poskytuje mužům od 18 do 64 let bez domova dočasnou jistotu zázemí a potřebnou individuální podporu k tomu, aby mohli samostatně řešit svoji nepříznivou životní situaci a opět se začlenit do společnosti.

Rychlý kontakt: +420 556 709 240

Noclehárna - K srdci klíč, o.p.s.

Noclehárna - K srdci klíč, o.p.s.

Kochova 3957

Pomoc lidem ve věku od 18 let, kteří jsou bez přístřeší nebo v krizové životní situaci, poskytujeme nocleh, hygienu a sociální poradenství.

Rychlý kontakt: +420 775 731 723

Azylový dům a Krizová pomoc

Azylový dům a Krizová pomoc

Čs. armády 728

V azylovém domě pomáháme ženám a matkám s dětmi, které potřebují dočasné bydlení a pomoc při neshodě v rodině či v případě ohrožení. Usilujeme pomoci ženám tak, aby mohly žít běžným způsobem života. Prostřednictvím krizové pomoci nabízíme pomoc v momentál

Rychlý kontakt: +420 465 321 327

Azylový dům Lávka

Azylový dům Lávka

Petrovice 44

Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi a oběti domácího násilí.

Rychlý kontakt: +420 516 412 337

Charita Bohumín - Noclehárna sv. Martina

Charita Bohumín - Noclehárna sv. Martina

Drátovenská 198

Sociální služba je určena lidem starším 18 let, kteří se vlivem nepříznivé sociální situace ocitli bez přístřeší. Možnost využít nocleh, vyprat a vysušit si oblečení, umýt se, najíst se. Mohou se s pracovníky poradit o věcech, se kterými potřebují pomoci,

Rychlý kontakt: +420 733 676 651

Emauzy ČR, o.p.s.

Emauzy ČR, o.p.s.

Ludovíta Štúra 2504/4

Podporujeme muže bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, stravy a individuálním přístupem jim pomáháme najít hodnoty, které ztratili – střechu nad hlavou, smysluplnou pr

Rychlý kontakt: +420 476 707 160

Fond ohrožených dětí - Klokánek

Fond ohrožených dětí - Klokánek

Chabařovická 1125/4

Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany

Rychlý kontakt: +420 724 667 677

Azylový dům sv. Terezie

Azylový dům sv. Terezie

Pernerova 336/20

Nabídka azylového ubytování a odborného poradenství lidem bez přístřeší. Pomoc propuštěným vězňům s opětovným začleněním do společnosti.

Rychlý kontakt: +420 222 313 738

Otevřené srdce

Otevřené srdce

Za Papírnou 144/7

Azylový dům pro matky s dětmi v krizové sociální situaci.

Rychlý kontakt: +420 272 766 694

Oblastní charita Uherské Hradiště - Azylové bydlení Cusanus

Oblastní charita Uherské Hradiště - Azylové bydlení Cusanus

Průmyslová 1299

Posláním bydlení je podpořit člověka v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Ženy, muži i páry zde nacházejí dočasné ubytování a další podporu při dosahování příznivých změn ve svém životě. Snahou zařízení je vytvářet bezpečné prostředí

Rychlý kontakt: +420 572 501 563

Kolpingova rodina Praha 8

Kolpingova rodina Praha 8

Bohnická 3/32

Poskytujeme ubytování a podporu matkám s dětmi v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Naším hlavním cílem je funkční rodina plně integrovaná do běžného sociálního prostředí.

Rychlý kontakt: +420 283 850 113

Farní charita Roudnice nad Labem

Farní charita Roudnice nad Labem

Riegrova 652

Nabízíme pomoc formou azylového ubytování pro ženy a matky s dětmi. K dispozici je též pečovatelská služba. Snažíme se přispět k řešení nepříznivé sociální situace a začlenění uživatelů služby do běžné společnosti. Klademe důraz na podporu samostatnosti u

Rychlý kontakt: +420 731 625 969

Dům humanity a denní stacionář Česká Lípa

Dům humanity a denní stacionář Česká Lípa

Dubická 931

Provoz domu humanity, což je azylový dům pro občany regionu Českolipska, kteří přišli o přístřeší a dostali se do tíživé sociální situace. Poskytnutí ubytování, stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při ob

Rychlý kontakt: +420 731 449 192

Point 14 - Středisko následné péče

Point 14 - Středisko následné péče

Sušická 241/75

Provoz zařízení pro muže ve věku od 18 do 40 let, kteří ukončili léčbu v terapeutické komunitě pro drogově závislé nebo v zařízení podobného typu. Poskytování individuálních a skupinových terapií, sociálního a rodinného poradenství, pracovních terapií. Po

Rychlý kontakt: +420 377 442 669

Farní charita Litoměřice

Farní charita Litoměřice

Marie Pomocné 918/48

Provoz azylového domu, noclehárny, terénní služby a nízkoprahového denního centra. Nabídka humanitární pomoci. Poskytování poradenství v tíživé situaci. Azylový dům s kapacitou 23 lůžek je určen pro muže ve věku 18 – 64 let. Noclehárna má kapacitu 5 lůžek

Rychlý kontakt: +420 416 732 303

Azylový dům Betlém

Azylový dům Betlém

Komorní 2467/3

Nabízíme ubytování sociálně slabším spoluobčanům. Poskytujeme podmínky pro přípravu stravy a vykonání základní hygieny, sociální poradenství. K dispozici je 44 lůžek. Zajišťujeme praní prádla.

Rychlý kontakt: +420 731 433 073

Domov sv. Františka

Domov sv. Františka

Wenzigova 183/5

Poskytujeme azylové bydlení pro lidi bez domova. Nabízíme podmínky pro samostatnou přípravu stravy, pro celkovou hygienu těla a pro zajištění úklidu. Zprostředkováváme konzultace s psychologem a další.

Rychlý kontakt: +420 377 220 477

Azylový dům sv. Jakuba

Azylový dům sv. Jakuba

Roháče z Dubé 131

Nabízíme jednorázové nebo souvislé ubytování, stravu, hygienu a ošacení pro muže bez přístřeší a v sociální nouzi. Poskytujeme sociální poradenství. Provozujeme počítačové a vzdělávací centrum.

Rychlý kontakt: +420 313 030 420

Sociální služby města Žďár nad Sázavou - Azylový dům pro muže

Sociální služby města Žďár nad Sázavou - Azylový dům pro muže

Brodská 1905/33

Provozujeme azylovou ubytovnu pro muže s kapacitou 24 lůžek. Zajišťujeme tak dočasné ubytování. Poskytujeme podporu samostatnosti v běžných denních činnostech jako jsou úklid, praní, žehlení, osobní hygiena, příprava stravy a další a pomoc při začleňování

Rychlý kontakt: +420 778 548 487

Boétheia - společenství křesťanské pomoci

Boétheia - společenství křesťanské pomoci

Otakara Březiny 228/28

Provoz azylového domu pro matky s dětmi a noclehárny včetně poradny pro ženy a dívky.

Rychlý kontakt: +420 584 412 669

Oblastní spolek ČČK Kladno

Oblastní spolek ČČK Kladno

Zd. Petříka 2595

Nabízíme sociální služby - péče o seniory a zdravotně postižené: stravování, praní a žehlení prádla včetně svozu. Zdravotní kurzy a školení ZZA - kurzy první pomoci pro zaměstnance firem, učitele škol a vychovatele. Provozujeme azylový dům pro matky s dět

Rychlý kontakt: +420 312 247 493

Dům sv. Petra

Dům sv. Petra

Záblatí 38

Poskytování azylového ubytování pro muže, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. Služba je pro muže, kteří chtějí svojí situaci řešit a poskytována po dobu nezbytně nutnou, ale maximálně po dobu 12 měsíců.

Rychlý kontakt: +420 388 310 979

Oblastní charita Kroměříž

Oblastní charita Kroměříž

Havlíčkova 2995/131

Nabídka azylového ubytování pro matky s dětmi bez střechy nad hlavou, které se ocitly v obtížné životní situaci.

Rychlý kontakt: +420 573 335 528

Mater et pueri, o.p.s.

Mater et pueri, o.p.s.

Přeštická 1089/18

Provozujeme společnost pro pomoc svobodným matkám v tísni.

Rychlý kontakt: 267 310 683

MAGDALENIUM

MAGDALENIUM

Brno

Nabízíme pomoc obětem domácího násilí. Provozujeme dva azylové domy.

Rychlý kontakt: +420 776 718 459

Charita Ostrava - Charitní dům sv. Františka

Charita Ostrava - Charitní dům sv. Františka

Sirotčí 683/41

Provoz kontaktního místa pro lidi v krizových situacích a nabídka azylového bydlení lidem bez domova s kapacitou 26 osob. Nabízíme poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

Rychlý kontakt: +420 599 527 496

Charita Ostrava - Charitní dům sv. Zdislavy

Charita Ostrava - Charitní dům sv. Zdislavy

Kapitolní 1475/14

Nabídka pomoci formou azylového bydlení pro matky s dětmi v obtížné životní situaci. Poskytujeme poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Rychlý kontakt: +420 599 527 494

Charita Uherský Brod - Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

Charita Uherský Brod - Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

Pod Valy 664

Nabídka azylového ubytování pro maminky s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci.

Rychlý kontakt: +420 572 633 105

Azylový dům svaté Ludmily

Azylový dům svaté Ludmily

Mokrovraty 139

Nabízíme pomoc formou azylového bydlení určeného pro podporu sociálně slabých rodin. Maximální kapacita je 27 osob. V domě se nachází prádelna, kočárkárna a společenská místnost. Organizujeme výtvarné dílny pro děti i dospělé, divadla, výlety pro děti, př

Rychlý kontakt: +420 728 365 008

G - centrum Tábor

G - centrum Tábor

Vídeňská 2761/11

Nabídka ubytování a sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi. Poskytování emocionální podpory a sociálního poradenství.

Rychlý kontakt: +420 381 261 575

Náš domov Koclířov, z.s.

Náš domov Koclířov, z.s.

Koclířov 140

Provoz azylového domu pro matky s dětmi v nouzi. Zajištění bezpečného zázemí, posilování sebedůvěry v různých životních situacích a opětovné začlenění uživatelek do společnosti. Dále minimalizování závislosti uživatelek na sociální pomoci.

Rychlý kontakt: +420 732 680 459