Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR z.s.

Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR z.s.

Kostelecká

Sdružujeme členy, jejichž hlavním předmětem podnikání je provozování autobazarů, nákup, prodej a zprostředkování prodeje motorových vozidel.

Rychlý kontakt: +420 602 222 680

Česká hostelová karta

Česká hostelová karta

Sokolská 1500/11

Opravňuje své držitele k ubytování v síti mládežnických ubytoven a hostelů HI. Sdružuje kvalitní hostely ve více než 90 zemích. Mezi přední partnery patří Národní Památkový Ústav, Plzeňský Prazdroj, firmy a společnosti ABF, Eurolines a Asiana.

Rychlý kontakt: +420 737 944 000

Asociace Absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín, z.s.

Asociace Absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín, z.s.

Tomkova 314/45

Provozujeme sdružení zabývající se sdružováním hejčínských absolventů. Naším cílem je opětovné zapojení bývalých studentů do života gymnázia. Pořádáme společenské akce spojené s hejčínským gymnáziem. Propagujeme a reprezentujeme gymnázium v Olomouci i mim

Rychlý kontakt: +420 585 711 111

Asociace Capoeiry České Republiky

Asociace Capoeiry České Republiky

Na Obecní 1526/6

Provozujeme sdružení zabývající se brazilským bojovým uměním capoera. Pořádáme soutěže a turnaje. Zabezpečujeme odbornou úroveň všech trenérů. Poskytuje vzdělání všech svých členů na světové úrovni v bojovém umění capoeira. Zajišťujeme workshopy, soustřed

Rychlý kontakt: +420 737 912 088

Asociace českých výrobců otvorových výplní

Asociace českých výrobců otvorových výplní

K Červenému dvoru 3269/25a

Provozujeme sdružení zabývající se zpřehledněním tuzemského trhu se stavebními otvorovými výplněmi a posílením informovanosti spotřebitele. Dále se snažíme také posílit postavení poctivých tuzemských producentů. Provádíme lobbing u příslušných státních or

Rychlý kontakt: 222 582 880

Asociace dlužníků

Asociace dlužníků

Mariánské náměstí 78

Provozujeme sdružení zabývající se řešením a zabezpečením projektů souvisejících s oddlužením občanů a jednáním s institucemi o jejich možném oddlužení.

Rychlý kontakt: +420 777 322 743

VašeVýživné.cz

VašeVýživné.cz

Oplanská 2614

Náš projekt funguje pod záštitou neziskové organizace. Pomáháme zcela zdarma rodičům řešit problémy s neplacením výživného. Realizujeme programy péče a podpory o neúplné rodiny. Spolupracujeme se sdělovacími prostředky a zajišťujeme osvětovou činnost.

Rychlý kontakt: +420 800 400 441

Asociace provozovatelů soukromých a firemních školek ČR

Asociace provozovatelů soukromých a firemních školek ČR

náměstí Prezidenta Masaryka 106

Provozujeme sdružení zabývající se sdružováním předních provozovatelů soukromých a firemních školek. Naším cílem je chránit spotřebitele a dohlížet nad dodržováním profesionality a kvality na mezinárodní úrovni.

Rychlý kontakt: +420 602 205 002

ASOCIACE REIKI MORAVA, z.s.

ASOCIACE REIKI MORAVA, z.s.

Plumlovská 700/79

Provozujeme sdružení poskytující poradenství v oblasti zdraví a osobního rozvoje. Pořádáme přednášky, semináře a konference. Rozšiřujeme u laické veřejnosti povědomí o relaxačním systému Usuiho reiki.

Rychlý kontakt: +420 608 707 122

Cech lampářů

Cech lampářů

U plynárny 500/44

Provozujeme sdružení se zaměřením na sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti plynových lamp na území České republiky v oblasti výroby, projekce, montáže, servisu či provozování.

Rychlý kontakt: +420 267 175 209

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Kozí 26/4

Jsme nestátní dobrovolná nepolitická organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy. Naším cílem je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády ČR s cílem vytvářet podmínky pro dynamický rozvoj podn

Rychlý kontakt: +420 733 643 513

Vinařská asociace ČR, z.s.

Vinařská asociace ČR, z.s.

Chalúpky 1

Provozujeme sdružení zabývající se zastupováním zájmů a práv malých a středních firem v oblasti vinařství a vinohradnictví. Přispíváme ke snižování administrativního zatížení, zefektivnění a zprůhlednění podpory vinařství. Usilujeme o odvrácení zavedení n

Rychlý kontakt: +420 602 108 023

Asociace turistických regionů ČR

Asociace turistických regionů ČR

Vinohradská 1896/46

Zabýváme se rozvojem služeb cestovního ruchu v přirozených turistických regionech a oblastech.

Rychlý kontakt: +420 731 196 703

ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY

ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY

Wellnerova 1215/3

Sdružujeme města, která společně mění pohled na podporu cyklistiky a usilujeme o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR.

Rychlý kontakt: +420 548 423 797

Asociace komunikačních agentur České republiky

Asociace komunikačních agentur České republiky

Opatovická 1659/4

Sdružujeme přední agentury v oblasti reklamy, médií a BTL a CRM. Zastupujeme zájmy průmyslu komerční komunikace doma i v zahraničí, přispíváme ke zvyšování jeho profesionality a rozvoje ve prospěch tržní ekonomiky. Zastupujeme ČR v EACA.

Rychlý kontakt: +420 224 934 518

Spolek znalců

Spolek znalců

Družstevní 35/13

Provozujeme spolek soudních znalců, prosazující zájmy znalců a přispívající ke zkvalitňování znalecké činnosti a posudků, oceňování a odhadů.

Rychlý kontakt: +420 774 663 663

Asociace prodejců mobilních domů

Asociace prodejců mobilních domů

Sokolská třída 1944/51

Pomoc a poradenství zákazníkům při řešení záležitostí souvisejících s mobilními domy a v oblasti legislativy.

Rychlý kontakt: 596 127 617

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice

Národní 138/10

Posláním je hájit zájmy členů s cílem zlepšovat podmínky pro podnikání.

Rychlý kontakt: +420 224 951 350

Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky

Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky

Bystročice 99

Zabýváme se sdružování FO a PO pracujících v oboru mechanických zabezpečovacích systémů a nouzového otevírání zámků, problematiky elektronického a mechanického zabezpečení. Pořádáme odborné semináře a školení.

Rychlý kontakt: +420 602 374 405

ANDE

ANDE

Lublaňská 647/48

Asociace nezávislých dodavatelů energií si klade za cíl vytvoření platformy pro vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými dodavateli energií i dalšími subjekty trhu v oblastech vedoucích k odstraňování existujících legislativních, technických a procesních př

Rychlý kontakt: +420 602 546 703

ISNA-MSE z.s.

ISNA-MSE z.s.

Krmelínská 646/22

Provozujeme sdružení zabývající se pomocí tělesně a duševně postiženým lidem. Vydáváme publikace a pořádáme odborné kurzy, semináře a školení. Navrhujeme a realizujeme Snoezelen místnosti. Používáme metodu multismyslové stimulace v prostředí důvěry a rado

Rychlý kontakt: +420 596 634 764

Asociace ekologickách zpracovatelů automobilů a vrakovišť, z.s.

Asociace ekologickách zpracovatelů automobilů a vrakovišť, z.s.

Mírová 370/103

Jsme spolkem nezávislých zpracovatelů autovraků. Klademe si za cíl sdružovat a hájit zájmy nezávislých podnikatelů a firem, které se zabývají likvidací autovraků a firem či osob, kterých se likvidace autovraků přímo dotýká.

Rychlý kontakt: 236 042 320

Asociace myslivosti ČR, o.s.

Asociace myslivosti ČR, o.s.

Dukelská 1617

Zabýváme se lovem a odchytem divokých zvířat. Sdružujeme osoby za účelem prosazování společných zájmů.

Rychlý kontakt: +420 602 418 605

Asociace zkušebních komisařů autoškol a dalších pracovníků na úseku registru řidičů

Asociace zkušebních komisařů autoškol a dalších pracovníků na úseku registru řidičů

Matúškova 798/7

Provoz asociace zkušebních komisařů autoškol a dalších pracovníků na úseku registru řidičů.

Rychlý kontakt: +420 608 962 145

Asociace velkodistributorů léčiv - AVEL, z.s.

Asociace velkodistributorů léčiv - AVEL, z.s.

Pelikánova 32/7

Cílem sdružení je ochrana a podpora společných zájmů svých členů.

Rychlý kontakt: 602 289 666

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s.

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s.

Habrová 1445

Asociace spojuje profesionální provozovatele bezpilotních letadel za účelem naplňování společného zájmu, kterým je bezpečný, legální, profesionální komerční provoz bezpilotních letadel v ČR.

Rychlý kontakt: +420 777 052 475

Asociace brněnských architektů a stavitelů, z.s.

Asociace brněnských architektů a stavitelů, z.s.

Sochorova 3178/23

Cílem sdružení je stát se silným partnerem města při plánování dalšího rozvoje Brna.

Rychlý kontakt: +420 739 586 913

Asociace finančních poradců České republiky

Asociace finančních poradců České republiky

K Moravině 1871/7

Vytváříme unikátní komunitu zkušených finančních poradců v České republice.

Rychlý kontakt: +420 722 920 026

Asociace školních jídelen České republiky, o. s.

Asociace školních jídelen České republiky, o. s.

Husova tř. 523/30

Sdružujeme provozovatele školních jídelen.

Rychlý kontakt: +420 385 310 257

Asociace provozovatelů soukromého vysílání

Asociace provozovatelů soukromého vysílání

Wolkerova 35/1

Jsme organizací s dobrovolným členstvím.

Rychlý kontakt: +420 257 001 900

Česká lékařská komora, obvodní sdružení Praha 4

Česká lékařská komora, obvodní sdružení Praha 4

Pacovská 869/31

Provoz obvodního sdružení lékařské komory.

Rychlý kontakt: +420 261 006 406

Asociace vydavatelů audioknih z.s.

Asociace vydavatelů audioknih z.s.

Výstupní 1129/6

Provoz asociace vydavatelů audioknih.

Rychlý kontakt: +420 226 201 630

Česká asociace saunérů, z.s.

Česká asociace saunérů, z.s.

Štěrboholská 237/6

Jsme sdružením všech přátel sauny a zdravého saunování, odborníků v oblasti wellness a saun, dodavatelů a aktivních saunérů. Snažíme se o osvětu správného saunování, rozvoj zážitkového saunování, zlepšování kvality v našich wellness centrech a saunových s

Rychlý kontakt: +420 603 840 883

Asociace zřizovatelů školních jídelen, z.s.

Asociace zřizovatelů školních jídelen, z.s.

Tovačovského 92/2

Provoz asociace zaměřené na zkvalitnění školního stravování.

Rychlý kontakt: +420 602 421 243

Mezinárodní asociace zaměstnavatelů z.s.

Mezinárodní asociace zaměstnavatelů z.s.

Žerotínova 1174/58

Pro své členy organizujeme informační a vzdělávací akce, poskytujeme poradenskou činnost, propagaci v médiích. Zajišťujeme přípravu a nábor zaměstnanců na Ukrajině, kurzy ČJ, legalizace kvalifikací a další.

Rychlý kontakt: +420 774 205 720

ASOCIACE VÝROBCŮ KABELŮ A VODIČŮ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE VÝROBCŮ KABELŮ A VODIČŮ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Židovská 1143/31

Sdružujeme právnické osoby, do jejichž předmětu činnosti převážně patří výroba kabelů a vodičů a navazující činnostiv oblasti elektrotechnického průmyslu.

Rychlý kontakt: +420 602 271 633

Asociace realitních kanceláří České republiky

Asociace realitních kanceláří České republiky

Dukelská třída 95/3

Provozujeme sdružení realitních makléřů, dražebníků a správců nemovitostí. Pořádáme odborné kurzy pro všechny zájemce o obchodování s nemovitostmi. Nabízíme spolupráce se zahraničními asociacemi a hledání nových investorů.

Rychlý kontakt: +420 495 538 690

Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.

Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.

Drtinova 557/10

Asociace rozvíjí společenskou odpovědnost a udržitelné podnikání v České republice. Sdružuje a propojuje organizace z korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru.

Rychlý kontakt: +420 723 771 507

Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva z.s.

Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva z.s.

Koněvova 945/75

Provoz sdružení osob pracujících na úseku zbraní, střeliva a výbušnin, provozovatelů střelnic a doplňků k těmto činnostem. Pořádání výstav.

Rychlý kontakt: +420 602 317 310

Asociace soukromých poskytovatelů inovativní domácí péče z.s.

Asociace soukromých poskytovatelů inovativní domácí péče z.s.

Dubečská 3131/67

Asociace soukromých poskytovatelů inovativní domácí péče zastupuje poskytovatele v segmentech zaměřených na péči poskytovanou v domácím prostředí, a to s cílem hájit jejich zájmy a zastupovat je při jednáních se zdravotními pojišťovnami a jinými dotčenými

Rychlý kontakt: +420 602 559 022

Český systém kvality služeb

Český systém kvality služeb

Vinohradská 1896/46

Systém umožňuje získat odborné i praktické znalosti z oblasti řízení kvality ve službách. Firmy mohou znalosti využít při rozvoji svého podnikání a zlepšení postavení firmy na trhu.

Rychlý kontakt: 603 516 972

Komora daňových poradců ČR

Komora daňových poradců ČR

Kozí 26/4

Komora daňových poradců ČR je samosprávnou profesní organizací daňových poradců vzniklou na základě zákona č. 523/1992 Sb. Komora zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců.

Rychlý kontakt: +420 542 422 311

Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, zapsaný spolek

Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, zapsaný spolek

Viktora Huga 377/4

Specializujeme se na udržování a zvyšování profesních kompetencí manželských a rodinných poradců. Připravujeme a realizujeme kurzy, výcviky a další vzdělávací aktivity.

Rychlý kontakt: +420 731 447 458

Rada pro reklamu, z.s.

Rada pro reklamu, z.s.

Malostranské náměstí 37/23

Posuzování přípustnosti reklam z etického hlediska. Vydávání kodexu reklamy, prosazování dodržování kodexu, podíl na tvorbě legislativy v oblasti reklamy, osvětová a vzdělávací činnost.

Rychlý kontakt: +420 257 531 441

Česká asociace pojišťoven

Česká asociace pojišťoven

Milevská 2095/5

Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven. Jejím posláním je hájit a prosazovat zájmy pojišťoven i jejich klientů a podporovat rozvoj pojistného trhu v České republice.

Rychlý kontakt: +420 222 350 150

Česká bankovní asociace

Česká bankovní asociace

Vodičkova 699/30

Dobrovolné sdružení právnických osob podnikajících v peněžnictví a v oblastech úzce navazujících. Našim úkolem je zastupovat a prosazovat společné zájmy členů ve vztahu k Parlamentu, vládě, České národní bance a dalším právním subjektům a prezentovat zájm

Rychlý kontakt: +420 224 422 080

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.

Revoluční 762/13

Asociace hotelů a restaurací je neziskovou organizací, jejímž cílem je zajištění informací z oboru cestovního ruchu a poradenská činnost v hotelnictví a gastronomii. Reprezentuje ČR v organizaci HOTREC zastupující zájmy oboru na evropské úrovni.

Rychlý kontakt: +420 236 042 320

Jednota tlumočníků a překladatelů

Jednota tlumočníků a překladatelů

Senovážné náměstí 978/23

Sdružujeme profesionální překladatele, tlumočníky a pedagogy translatologie a jsme členem Mezinárodní federace překladatelů. Hájíme profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých členů. Mezi výhody členství patří uveřejnění v seznamu tlumočníků a překla

Rychlý kontakt: +420 224 142 312

Asociace dražebníků České republiky

Asociace dražebníků České republiky

Libušina 527/36

Sdružování podnikatelských subjektů provozujících živnost dražebníka či některou z činností s ní související.

Rychlý kontakt: +420 353 236 047

Asociace znalců a odhadců České republiky, z.s.

Asociace znalců a odhadců České republiky, z.s.

Údolní 244/53

Vzdělávání členů, pořádání školení, sympozií, konferencí a společenských akcí. Sdružuje soudní znalce různých oborů, jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a odhadce majetku. Spolupracujeme s příslušnými resorty při tvorbě předpi

Rychlý kontakt: +420 541 146 024