Ateliér Design skla Fakulty multimediálních komunikací

Štefánikova 2431

Atelier vychází z cíleného vizuálního studia přírody a základních sklářských řemeslných postupů. Souběžně s tím se studenti seznamují na přednáškách a prezentacích se současným směřováním sklářské a výtvarné tvorby v Čechách i ve světě.

Kategorie

Ateliéry vysokých škol

web www.atelierdesignskla.wix.com/designskla
tel +420 576 036 408
e-mail chovancikova@fmk.utb.cz
DIČ